loading

วิศวฯ เครื่องกล มช. รับมอบอุปกรณ์นิวเมติกส์จาก SMC ประเทศไทย


ภาควิชาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบอุปกรณ์นิวเมติกส์จากบริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสนับสนุนเป็นสื่อการสอนแก่นักศึกษา จำนวน 60 รายการ มูลค่า 1,223,136 บาท โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ พวงมะลิ รองหัวหน้าภาควิชาฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลวิศวฯ เครื่องกล มช. รับมอบอุปกรณ์นิวเมติกส์จาก SMC ประเทศไทย
Department of Mechanical engineering
Faculty of Engineering
Chiang Mai University © 2020 All rights reserved.
by วิศวฯ เครื่องกล มช. รับมอบอุปกรณ์นิวเมติกส์จาก SMC ประเทศไทย

ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

เบอร์โทร : 0 5394 4146 ต่อ 411-415

fax : 0 5394 4145

Email : info@dome.eng.cmu.ac.th